Weighing Indicators

Weighing Indicators - Đầu đọc hiển thị số chuyên dùng cho hệ thống cân load cell

Single Point Load Cells

Cảm biến lực single point - Thích hợp dùng cho cân bàn, cân phễu nhỏ

Shear Beam Load Cells

Cảm biến lực loại shear beam - Thích hợp dùng cho cân sàn, cân phễu

Tension Load Cells

Cảm biến lực dạng kéo - Thích hợp dùng cho cân phễu, cân thùng treo các loại

Compression Load Cells

Cảm biến lực loại nén - Thích hợp dùng cho cân bồn, cân phễu, silo tải trọng lớn

Load Cell Mounts

Load Cell Mounting Kit - Hệ thống bộ gá lắp load cell chuyên dụng