Tham dự Tất Niên Cadovimex II

Rất vinh dự được tham gia buổi Tất Niên tại nhà máy của khách hàng Cadovimex II. Kỳ vọng một năm mới với nhiều công trình mới sẽ mang lại hiệu quả cho việc quản lý sản xuất và chế biến thủy sản cho khách hàng.