Tuyển Dụng Kỹ Sư IT Phần mềm

Công ty AMT có nhu cầu tuyển dụng 02 Kỹ sư IT Phần mềm với các yêu cầu sau:

- Lập trình Web, App
- Lập trình C#, quản lý dữ liệu SQL

- Có kiến thức về Web, Java, Python

- Có tìm hiểu về Android
- Chịu khó học hỏi, cơ hội ký HD chính thức

Vui lòng nộp hồ sơ tuyển dụng qua email nhphuc@amt.com.vn

Hạn chót nhận hồ sơ: 30/05/2021