Weighing Indicators

Weighing Indicators - Đầu đọc hiển thị số chuyên dùng cho hệ thống cân load cell

Single Point Load Cells

Cảm biến lực single point - Thích hợp dùng cho cân bàn, cân phễu nhỏ

Shear Beam Load Cells

Cảm biến lực loại shear beam - Thích hợp dùng cho cân sàn, cân phễu

Tension Load Cells

Cảm biến lực dạng kéo - Thích hợp dùng cho cân phễu, cân thùng treo các loại

Compression Load Cells

Cảm biến lực loại nén - Thích hợp dùng cho cân bồn, cân phễu, silo tải trọng lớn

Load Cell Mounts

Load Cell Mounting Kit - Hệ thống bộ gá lắp load cell chuyên dụng

BLUISH GREEN

Led màu Xanh chuyên dụng cho đèn THGT

AMBER LED

Led Vàng (hổ phách) chuyên dụng cho đèn THGT

RED LED

Led màu Đỏ siêu sáng chuyên dụng cho đèn THGT